skärm-bildskärm

Skärmstorlek – Tum & Centimeter

Grundläggande om omvandling av skärmstorlekar

Omvandlingen av skärmstorlekar från tum till centimeter är en direkt och okomplicerad process förutsatt att man förstår den grundläggande metoden. Man anger tradiotionellt skärmstorlekar i tum, där en tum motsvarar exakt 2,54 centimeter. Denna mätstandard är djupt rotad i teknikindustrin, trots det globala skiftet mot det metriska systemet i många andra sammanhang.

Att förstå måttenheten

För att konvertera en skärmstorlek från tum till centimeter, multiplicerar man antalet tum med 2,54. Denna metod fungerar även åt det motsatta hållet; för att konvertera från centimeter till tum, delar man längden i centimeter med 2,54. Denna flexibilitet i beräkning underlättar internationell kommunikation och designspecifikationer.

Vikten av diagonalmått

Det är viktigt att notera att skärmstorlekar bestäms av skärmens diagonalmått. Detta innebär att måttet tas från det ena hörnet av skärmen till det diagonalt motsatta och inte från långsida till långsida eller kortsida till kortsida. Denna mätmetod ger en standardiserad bedömning av skärmstorlekar, oberoende av skärmens höjd eller bredd.

Ramens påverkan på mått

Det är viktigt att vid beräkningen beakta att den angivna skärmstorleken endast avser själva bildytan. Skärmens ram lägger ofta till ytterligare centimeter till de totala yttermåtten, vilket är särskilt relevant när man ska bygga in skärmen i möbler eller andra strukturer.

Referenstabell för omvandling

Här nedanför finns en enkel referenstabell för omvandling av de mest förekommande skärmstorlekarna från tum till centimeter. Kom ihåg att dessa omvandlingar är ungefärliga och att de exakta måtten kan variera något beroende på tillverkare och modell.

Vill du för skojs skull grotta ner dig i mer information kring enheten tum finns det här!

TUMCENTIMETER
32 tum81,3 cm
40 tum101,6 cm
43 tum109,2 cm
50 tum127 cm
55 tum139,7 cm
60 tum152,4 cm
65 tum165,1 cm
70 tum177,8 cm
75 tum109,5 cm
80 tum203,2 cm

Kunskap & Erfarenheter