nosh-chow-spridningsvinklar-ljussättning-ljusdesign

Ljus & spridningsvinklar

Begreppen spridningsvinklar, smalstrålande och bredstrålande inom belysning refererar till hur ljuset distribueras från en ljuskälla och detta påverkar hur ljuset når olika områden och avstånd. Här är en kort förklaring av dessa begrepp. Det finns även en tabell i anslutning till denna text. Där kan man enkelt utläsa ljusets diameter på träffytan genom att titta på spridningsvinkelt och avstånd i meter. Vill man läsa mer om detta och andra begrepp inom ljusteknik finns det till exempel på i Annells lilla ordlista.

Spridningsvinklar och ljuskoncentration

Mindre spridningsvinklar koncentrerar ljuset i en smal stråle medan större spridningsvinklar leder till en bredare fördelning av ljuset.

Smalstrålande belysning

En smalstrålande ljuskälla har en liten spridningsvinkel och fokuserar ljuset i en speciell riktning. Detta är användbart när man vill rikta ljuset till en specifik plats eller yta på ett precist sätt. Exempel på smalstrålande belysning kan vara en spotlight eller punktbelysning för att framhäva specifika objekt, områden eller detaljer.

Bredstrålande belysning

Bredstrålande ljuskällor har större spridningsvinklar och distribuerar ljuset över en vidare yta eller i flera riktningar. Detta är vanligt i allmänbelysning där man vill jämna ut ljuset över ett större område. Vanliga glödlampor och vissa typer av LED-paneler är exempel på bredstrålande belysning vilket ger en mjukare och mer omfattande ljuseffekt.

Ljusintensitet och avstånd

Avståndet mellan ljuskällan och målet påverkar hur ljuset uppfattas. Generellt sett minskar ljusintensiteten med avståndet. Smalstrålande ljuskällor kan upprätthålla hög ljusintensitet på kortare avstånd medan bredstrålande ljuskällor är mer effektiva för att belysa större områden på längre avstånd.

Planering och design av belysning

Sammanfattningsvis är förståelsen av spridningsvinklar, skillnaderna mellan dem samt vikten av kombinationen av dessa, viktiga faktorer vid planering och design av belysningsanläggningar för att uppnå önskad ljusnivå och atmosfär i olika miljöer. Vi hoppas att denna text kan hjälpa dig i ditt fortsatta arbete uppåt och framåt!

Avstånd10°12°24°36°45°50°
1m0,07 m0,15m0,2m0,2m0,45m0,65m0,85m0,95m
2m0,15m0,3m0,35m0,4m0,85m1,3m1,7m1,9m
3m0,2m0,4m0,55m0,65m1,25m1,95m2,5m2,8m
4m0,3m0,55m0,7m0,9m1,7m2,6m3,35m3,75m
5m0,35m0,7m0,9m1,1m2,15m3,25m4,15m4,7m
Spridningvinkel definieras som den vinkel inom vilken ljusstyrkan uppgår till 50% av högsta värdet

Kunskap & Erfarenheter