kabelarea awg mm2 kabel

Kabelarea – AWG till mm2

Rätt kabelval i elektriska installationer

I elektriska installationer är det viktigt att säkerställa effektivitet och säkerhet. När man väljer rätt kabel för en specifik tillämpning, måste man därför ta hänsyn till den maximala ström som kabeln klarar utan att överhettas. Man behöver viktig information för detta, såsom den maximala ström som kabeln ska bära, kabelns längd, samt de miljöförhållanden som kommer att råda under användningen. Denna information får man genom en s.k. AWG-kod på kabeln.

AWG-kod

AWG (American Wire Gauge) är ett amerikanskt system för att ange kabelarean på elektriska ledare i kablar. Det kallas även Brown & Sharpe Wire Gauge och systemet har använts sedan 1857 i Nordamerika för att beskriva diametern (och därmed tvärsnittsarea) av runda, enskiktade ledare tillverkade av andra material än järn. Storlekarna definieras i ASTM-standard B 258. Om du vill läsa mer om detta finns det här.

Förståelse för AWG-systemet

Man använder stigande siffror för att representera minskande tvärsnittsarea. Detta tillvägagångssätt delar man med andra mätstandarder som inte är en del av det internationella måttenhetssystemet (SI), som till exempel British Standard Wire Gauge (SWG). Ursprunget ligger i antalet dragoperationer som krävs för att uppnå olika tvärsnittsareor, där en man måste dra en tunn tråd flera gånger genom dragningsverktyget för att nå önskad diameter.

Tillverkningsprocessen bakom koppartråd

När man framställer koppartråd utgår man alltså från en grövre tråd som successivt dras tunnare och tunnare. I början motsvarade AWG det ungefärliga antalet steg som krävdes för att få en viss dimension.

Konvertering mellan AWG och mm² i Sverige

I Sverige använder vi normalt kvadratmillimeter (mm²) när vi beskriver kabelarean. För att gå mellan AWG och mm² använder man sig ofta av en konverteringstabell. Specifikt, när det gäller ljudinstallationer, arbetar man oftast med kablar med en AWG-kod på mellan 1-6. Här har vi en konverteringstabell som täcker intervallet 1-20.

AWGmm2
142,43
233,59
326,69
421,16
516,76
613,33
710,52
88,347
96,651
105,269
114,155
123,301
132,63
142,087
151,651
161,307
171,039
180,8012
190,6532
200,5166

Kunskap & Erfarenheter