nobel-week-lights-stockholm-ljusfestival-västerbron

Hållbarhet

Kreativ Teknik arbetar med hållbar utveckling och social hållbarhet.

Vi på Kreativ Teknik är engagerade i att främja hållbarhet. Genom att integrera miljövänliga metoder såsom t.ex. energibesparande styrsystem och att ställa krav på våra leverantörer och kunder i vår verksamhet strävar vi efter att minska vår påverkan på planeten. Vi arbetar även för social hållbarhet genom att skänka pengar och arbete till välgörenhetsorganisationer och vill på så sätt ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö.

 
När det gäller FNs Globala mål för hållbarhet, Agenda 2030, så har vi genom ett internt arbete valt att fokusera på tre delmål; K7 ”Att medvetandegöra kunder & konsumenter”, A4 ”Att främja god hälsa på arbetsplatsen” samt S4 ”Att utveckla och sprida teknik som bidrar till ett bättre samhälle”. Detta implementerar vi kontinuerligt i vårt dagliga arbete.

agenda-2030-hållbarhet-kreativ-teknik
agenda-2030-hållbarhet-kreativ-teknik